Lidmaatschapsbijdrage

Aan de beëdiging zijn kosten verbonden, te weten € 500,-  per persoon (vrijgesteld van BTW).
De jaarlijkse bijdrage wordt besproken in de algemene ledenvergadering. Momenteel bedraagt de jaarlijkse bijdrage € 175,- per jaar.